The Leading Platform for

World’s most influential media, entertainment & technology show inspirational speakers including game changing ideas

Upcoming

Popular Events

test
All Công nghệ & Sáng tạo
29/07/2022

Con đường trở thành Senior, Leader

“Con đường trở thành Senior, Leader” Ngành CNTT hiện đang là sự lựa chọn thông minh của các bạn trẻ

test
All Kinh doanh & Chiến lược
14/07/2022

Recurring event

Description Influential media, entertainment & technology show inspirational speakers including game changing not just a large-scale conference, but a large

test
All Giáo dục & Đào tạo
25/05/2022

Rouketopolemos Chios island

, Greece 5 April Forget dyed eggs and candy baskets, these two churches on the Greek island of Chios really

test
All Kinh doanh & Chiến lược
01/10/2022

Not Sure When, But Then! with Matt Davis

Description Influential media, entertainment & technology show inspirational speakers including game changing not just a large-scale conference, but a large

test
All Khoa học & Nghiên cứu
20/07/2023

How to Control Your all Focus & Distractions.

Description Influential media, entertainment & technology show inspirational speakers including game changing not just a large-scale conference, but a large

test
All Khoa học & Nghiên cứu
01/01/2023

Building your Custom GraphQL Tooling for Team

Description Influential media, entertainment & technology show inspirational speakers including game changing not just a large-scale conference, but a large

test
Công nghệ & Sáng tạo Giáo dục & Đào tạo
11/08/2022

Machine Learning – Công nghệ máy học sử dụng trong

Machine Learning là một trong những công nghệ đột phá nhất của thế kỷ 21. Machine Learning đang cách mạng

test
All Công nghệ & Sáng tạo
29/07/2022

Con đường trở thành Senior, Leader

“Con đường trở thành Senior, Leader” Ngành CNTT hiện đang là sự lựa chọn thông minh của các bạn trẻ

test
Giáo dục & Đào tạo
16/07/2022

Content Creator Talk: Hành trình triệu đô từ sáng tạo

Về sự kiện Với sự cập nhật như “vũ bão” của công nghệ 4.0, mạng xã hội đã trở thành

test
Giáo dục & Đào tạo Kinh doanh & Chiến lược
16/07/2022

Sự kiện Thương mại điện tử: Ecommerce ChangeMakers

Về sự kiện Trong 2 năm qua dưới ảnh hưởng của đại dịch Covid, thị trường Thương mại điện tử

test
All Giáo dục & Đào tạo
25/05/2022

Rouketopolemos Chios island

, Greece 5 April Forget dyed eggs and candy baskets, these two churches on the Greek island of Chios really

test
Giáo dục & Đào tạo Kinh doanh & Chiến lược
31/05/2022

Find talent in the World

Description Influential media, entertainment & technology show inspirational speakers including game changing not just a large-scale conference, but a large

test
Công nghệ & Sáng tạo Giáo dục & Đào tạo
11/08/2022

Machine Learning – Công nghệ máy học sử dụng trong

Machine Learning là một trong những công nghệ đột phá nhất của thế kỷ 21. Machine Learning đang cách mạng

test
All Công nghệ & Sáng tạo
29/07/2022

Con đường trở thành Senior, Leader

“Con đường trở thành Senior, Leader” Ngành CNTT hiện đang là sự lựa chọn thông minh của các bạn trẻ

test
All Khoa học & Nghiên cứu
20/07/2023

How to Control Your all Focus & Distractions.

Description Influential media, entertainment & technology show inspirational speakers including game changing not just a large-scale conference, but a large

test
All Khoa học & Nghiên cứu
01/01/2023

Building your Custom GraphQL Tooling for Team

Description Influential media, entertainment & technology show inspirational speakers including game changing not just a large-scale conference, but a large

test
All Khoa học & Nghiên cứu
01/01/2023

Istanbul Teachings of Budd has and the Purpose

Description Influential media, entertainment & technology show inspirational speakers including game changing not just a large-scale conference, but a large

test
Tuyển dụng
31/05/2022

Phát triển một Doanh nghiệp Khởi nghiệp Công nghệ Chăm

Tìm hiểu để Phát triển một Doanh nghiệp Khởi nghiệp Công nghệ Chăm sóc Sức khỏe Thành công ngay hôm

test
All Giáo dục & Đào tạo
01/02/2023

Carl Cox Invites Brooklyn Takeover all Night

Description Influential media, entertainment & technology show inspirational speakers including game changing not just a large-scale conference, but a large

test
All Tuyển dụng
01/01/2024

Our excellent partner France Pavilion

Description Influential media, entertainment & technology show inspirational speakers including game changing not just a large-scale conference, but a large

test
Giáo dục & Đào tạo Kinh doanh & Chiến lược
16/07/2022

Sự kiện Thương mại điện tử: Ecommerce ChangeMakers

Về sự kiện Trong 2 năm qua dưới ảnh hưởng của đại dịch Covid, thị trường Thương mại điện tử

test
All Kinh doanh & Chiến lược
14/07/2022

Recurring event

Description Influential media, entertainment & technology show inspirational speakers including game changing not just a large-scale conference, but a large

test
All Giáo dục & Đào tạo
25/05/2022

Rouketopolemos Chios island

, Greece 5 April Forget dyed eggs and candy baskets, these two churches on the Greek island of Chios really

test
Giáo dục & Đào tạo Kinh doanh & Chiến lược
31/05/2022

Find talent in the World

Description Influential media, entertainment & technology show inspirational speakers including game changing not just a large-scale conference, but a large

test
All Kinh doanh & Chiến lược
01/10/2022

Not Sure When, But Then! with Matt Davis

Description Influential media, entertainment & technology show inspirational speakers including game changing not just a large-scale conference, but a large

test
All Khoa học & Nghiên cứu
01/01/2023

Istanbul Teachings of Budd has and the Purpose

Description Influential media, entertainment & technology show inspirational speakers including game changing not just a large-scale conference, but a large

No Post Found

No Post Found

No Post Found

Exhibz Mobile App

I have been working with Exhibiz for many  years and in many different roles