Mentor Hub

Mentor Hub

Kết nối Mentor – Mentee

Thành công cùng nhau

Kết nối mạng lưới Mentor tới các ứng viên (Mentee) có nhu cầu định hướng, tư vấn nghề nghiệp & kinh nghiệm trong công việc.

Về Mentor Hub

Kết nối tư vấn định hướng nghề nghiệp và chia sẻ về kinh nghiệm tối ưu khi tham gia nghề giữa các Mentor (người có kinh nghiệm trong các lĩnh vực trên 3 năm) và Mentee (Người cần được tư vấn) nhằm: 
- Hỗ trợ sinh viên có cơ hội được truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm bên ngoài sách vở.
- Rèn luyện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm sống
- Phát triển năng lực bản thân
- Tạo nên một môi trường tích cực gắn kết mentor và mentee với nhau. Mở rộng mối quan hệ

Lộ trình của Mentee

Bước 1

Đăng ký

Bước 2

Kết nối với Mentor phù hợp

Bước 3

Tham gia training theo số lượng và thời lượng thông nhất cùng mentor và nộp Recap

Bước 4

Review Mentor

Cuối cùng

Ứng tuyển Talent Internship/ Talent Job

Quyền lợi Mentee

Quyền lợi Mentor

Cam kết dành thời gian cho hoạt động trao đổi với mentor và cam kết thực hiện mục tiêu đã đề ra với mentor
Được kết nối với các doanh nghiệp, tham gia company visit, field trip cho sinh viên năm 3,4
Được cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành chương trình
Tham gia các buổi training, đào tạo, hướng nghiệp với số lượng giới hạn cùng các chuyên gia theo từng chuyên ngành
Được tôn vinh với tư cách Mentor của dự án Mentor Hub by TalentHub.
Tăng khả năng nhận biết thương hiệu cá nhân trong giới chuyên môn của bạn.
Được giao lưu, chia sẻ với các đơn vị hợp tác với TalentHub.
Có thêm nguồn ứng viên tiềm năng cho các vị trí tại đơn vị làm việc cũng như trong công tác tuyển dụng.

Mentors nổi bật

Johnathan Doe
Co-founder/CEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.

Johnathan Doe
Co-founder/CEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.

Johnathan Doe
Co-founder/CEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.

Johnathan Doe
Co-founder/CEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.

Johnathan Doe
Co-founder/CEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.

Johnathan Doe
Co-founder/CEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.

Johnathan Doe
Co-founder/CEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.

Johnathan Doe
Co-founder/CEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.

Câu hỏi cho chúng tôi

First Name
Email
Last Name
Message
The form has been submitted successfully!
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.

Phone

+1 234 567 890

Address

82/116 Nhan Hoa St, Trung Hoa Nhan Chinh, Hanoi, VietNam

Socials