Về TalentHub

Nền tảng tuyển dụng 4.0 kết nối cộng đồng nhân tài hàng đầu Việt Nam

Hơn 1.000 Doanh nghiệp tại Việt Nam và hơn 20.000 nhân tài đã tham gia TalentHub

Với các giải pháp công nghệ tốt nhất, TalentHub là nền tảng tuyển dụng tiên phong kết nối cộng đồng chuyên nghiệp, hiện đại và hoàn chỉnh nhất phục vụ các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ nói riêng và mọi lĩnh vực trong tương lai.

Bắt nguồn từ bài toán thực tế: nhu cầu về nhân sự mảng công nghệ số luôn ở mức cao và có xu hướng tăng nhanh chóng, nếu không lấp dần những khoảng trống nhân sự cho các ngành chuyển đổi số, tốc độ tăng trưởng Việt Nam tại lĩnh vực này sẽ bị chậm lại so với xu hướng chung trên thế giới. Talent Hub ra đời là một hệ sinh thái tích hợp 4 nền tảng chính, bao gồm: Lancer Hub, Talent Review, Expert Talk và Talent Job

Hệ sinh thái TalentHub

Talent Job

Nền tảng tuyển dụng, cung cấp dịch vụ cho 3 loại khách hàng chính: khách hàng Doanh nghiệp, Ứng viên, và các Chuyên viên tuyển dụng độc lập

Lancer Hub

Nền tảng chuyên dụng tuyển dụng Freelancer, hoặc các nhân sự có nhu cầu được đào tạo thực tế qua việc kết nối với chuyên gia và Mentor

.

Expert Talk

Nền tảng cho phép các doanh nghiệp và chuyên gia tổ chức các sự kiện chuyên môn, đào tạo ngắn hạn để đảy mạnh thương hiệu cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời có thể tạo ra nguồn thu nhập nhất định

TalentReview

Nền tảng cho phép các doanh nghiệp, đối tác làm việc và cá nhân đánh giá ứng viên và xác thực một số thông tin của ứng viên

Tầm nhìn và sứ mệnh

+
Doanh nghiệp tại Việt Nam
+
Nhân sự trình độ cao, thái độ tốt
+
Cơ hội việc làm mỗi ngày
+
Ứng viên mới tham gia cộng đồng mỗi ngày

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi

Trần Phượng

Founder/CEO/Owner

Khang Phạm

Machine Learning Expert, USA

Thang Nguyen

NLP/ML Expert, USA

Duc Le

CTO, New Zealand

EARLY BIRD TICKET Building your Custom GraphQL Tooling for Team

Đối tác của chúng tôi

Liên hệ AgileTech Vietnam